Lieldienas 2008

Lieldienu vēsts - KAPS IR TUKŠSKaps ir tukšs!
Kristus nomira mūsu pārkāpumu dēļ. Viņš nāca kā draugs pie ikviena cilvēka. Un mēs lasām Bībelē, ka tiem, kuri viņu uzņēma, tiem viņš deva kļūt par Dieva bērniem. Viņš mūs uzņēma par saviem brāļiem un māsām. Taču mēs, cilvēki, viņu pienaglojām pie krusta. Un Dieva Dēlam bija jāmirst.
Taču Lieldienas ir pierādījums tam, ka nāvei nav varas pār Dieva bērniem. 200 gadu atpakaļ skaļākais izsauciens bija: “Kaps ir tukšs! Kristus ir uzcēlies no nāves!” Un šī vēsts skan arī šodien. Nāvei nav varas pār Mīlestību. Jēzus Kristus cieta, mira un augšāmcēlās. Tā ir patiesā mīlestība, kas nāk no mūsu Debesu Tēva.
Šajās Lieldienās gaidām tevi uz kopīgām Augšāmcelšanās svinībām mūsu dievnamā, Lielā ielā 5. Svētdienas rītā, pulksten 11:00. Pie mums viesosies un svētrunu teiks mācītājs, kurš tagad kalpo Ogres Trīsvienības draudzē, bijušais LBDS ģenerālsekretārs un Teoloģiskā semināra vadītājs, teoloģijas zinātņu doktors Ilmārs Hiršs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>