DIEVKALPOJUMI 2014-04-06 – 2014-04-20

    • 6.aprīlis – sludinās mācītājs Valdis Obersts no Jaunjelgavas, svinēsim arī Svēto Vakarēdienu.
    • 13.aprīlis, Pūpolsvētdiena – viesosies mācītājs, Dr. teol. Ilmārs Hiršs, ar dziesmām iepriecinās svētdienas skolnieki.

  • 18.aprīlis, Lielā Piektdiena – svētbrīdis plkst. 19.00, sludinās Sīmanis Balodis.
  • 20.aprīlis, Lieldienas – svētku dievkalpojums plkst. 11.00, sludinās Sīmanis Balodis.

DIEVKALPOJUMI 2014-03-02 – 2014-03-30

2. martā – sludinās mūsu novadnieks evaņģēlists Jānis Šmits (LELB);

9. martā – sludinās Sīmanis Balodis no Valmieras;

16. martā – viesosies Līgatnes draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks;

23. martā – sludinās Juris Komels;

30. martā – viesosies Valmieras draudzes mācītājs Lauris Tartars un dziedātāju grupa.