Vokālās grupas "ĒRA" koncerts "Dāvana Ziemassvētkos"