Ekumēnisks Mazsalacas kristīgo draudžu Zvaigznes dienas svētbrīdis

Ekumēnisks Mazsalacas kristīgo draudžu Zvaigznes dienas svētbrīdis