Ekumēniskais Zvaigznes dienas svētbrīdis – Gaismu Latvijai 2018-01-06

Svētbrīža sākuma daļas ieraksts.