Pļaujas svētki

Nu jau pavisam oficiālu un pēc visiem kalendāriem ir iestājies rudens. Rudens ir pļaujas laiks. Ražas laiks. Dieva vārds saka, ka cilvēkam līdzināms kokam, kas nes augļus. 5. oktobrī mēs svinēsim Pļaujas svētkus. Priecāsimies un pateiksimies Dievam gan par to, ko viņš mums ļāvis ievākt šajā gadā. Pārdomāsim arī to, vai mēs paši esam bijuši kā koks, kurš nesis bagātīgus augļus.
Šai svētku reizē mūsu draudzē atkal būs prieks redzēt ciemiņus. Šoreiz muzikāli mūs uzrunās un iepriecinās kamerkoris “Matejs” no Rīgas, Māra Dravnieka vadībā. Runās kādreizējais Mazsalacas draudzes mācītājs Igors Ozoliņš.
Esiet laipni aicināti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>