One thought on “(Latvian) Kains vai Ābels

  1. ināra

    Esam sākuši lasīt Bībeli mājas lūgšanu grupiņā(divas, cerams, pagaidām) Tieši Jūsu lapā atradām skaidrojumu par Kaina zīmi. Paldies! Lai Jums Dieva svētības!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>